By uniemożliwić ewentualne akty wandalizmu w części publicznej prefabrykowana modułowa toaleta miejska powinna posiada osobne pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wejściem zewnętrznym zabezpieczonym dodatkowym alarmem, w którym to znajduje się automatyka sterowania toaletą umożliwiająca ustawienie poszczególnych funkcji działania toalety oraz uzupełniania środków eksploatujących ( mydło, płyn dezynfekujący, płyn zapachowy, itp. )